Årsavslutning er også kjent som avstemming. Dette kan for mange høres omfattende ut, men dersom det har blitt gjort en god jobb i regnskapet igjennom hele året trenger ikke den delen av oppgjøret å være krevende. Hensikten med årsavslutning er å kontrollere at rapporteringen i regnskapet er korrekt.

Bokføringsloven gjør ethvert selskap pliktig til å avstemme regnskapet.