De fleste bedrifter må levere et årsregnskap hvert år. Et årsregnskap gir en oversikt over bedriftens inntekter og kostnader, og det er kompliserte og strenge formkrav som må etterfølges.

André Regnskap AS leverer årlig mange årsregnskap for sine kunder, som derfor kan benytte sin tid på bedriftens kjerneområde. Vi sørger for at ditt årsregnskap oppfyller alle krav og regler fra myndighetene.

Dersom årsregnskapet blir levert for sent eller med mangelfulle/ feilaktige opplysninger, kan bedriften risikere høye gebyrer.

Frister
31. mai er fristen for levering av selvangivelse for næringsdrivende og aksjeselskap. Det er viktig å merke seg at aksjeselskap også skal levere årsregnskap til Brønnøysunds innen 31. august.
Fristen for generalforsamling er 30. juni.

Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud.