Likviditetsstyring gir deg oversikt og konkurransekraft.

Det er viktig å huske på at en bedrift med god likviditet har stort sett like mye å hente ved å frigjøre kapital som en bedrift med dårlig likviditet. Budsjett og prognoser gir kontroll på fremtidig vekst og pengestrøm i din bedrift.

Vi kombinerer budsjettall og virkelige tall sammen med dine egne korrigereringer for at din bedrift skal få oversikt over likviditetssituasjonen. Om du har behov for enkle eller mer kompliserte resultat- og likviditetsbudsjetter, har vi kompetansen og systemene for å bistå ditt selskap. Dette gir deg kontroll over dagens situasjon og den forventede utviklingen de neste ukene eller månedene.

Du velger selv hvordan tallgrunnlaget for likviditetsbergening leveres. Vi kan både registrere og importere tallene direkte ut fra ditt regnskapssystem.

Få best mulig bilde av likvidtetsstrømmen framover med hjelp fra Andrè regnskap.

Ta kontakt for en uforpliktende prat.