Gode og effektive rutiner på lønn og personaladministrasjon er veldig viktig. Vi holder oss oppdaterte på endringer og sørger for at din bedrift til enhver tid håndterer og følger regelverket for lønnsbehandling. Sammen med oss får du orden, struktur og gode rutiner.

Vi utfører følgende tjenester:
• Rapportering av lønn, reiseregninger, feriepenger, bilgodtgjørelse m.m.
• Oversendelse av lønnslipper per post eller e-post
• Utbetaling av lønn til de ansatte
• Refusjon fra Nav, permisjon og sykemeldinger
• Avstemminger av konti i henhold til lønn
• a–meldingen (Innrapportering av arbeid og inntekstopplysninger)
• Skattetrekk og arbeidsavgift
• Lønns- og trekkoppgave
• Inn- og utmelding fra arbeidstakerregisteret

Ta kontakt eller send oss en henvendelse!